I. Célok és eszközök

1.1. A www.gyeakoncert.hu weboldal

1.1.1. A weboldal arra szolgál, hogy az azon regisztráló civil szervezetek (a továbbiakban: Szervezet) a saját adakozóik (a továbbiakban Adakozók) körében adományokat gyűjtsenek közhasznú céljaik számára. Ezt a célt elősegítendő a Gyermekétkeztetési Alapítvány (a továbbiakban GYEA) egy koncertet közvetít, mely koncert megtekintését a GYEA azon Adakozók számára teszi lehetővé, akik a www.musehelps.com oldalon keresztül adakoztak a Szervezet számára.
1.1.2. A weboldalon kizárólag azon Szervezetek regisztrálhatnak, amelyek civil szervezetnek minősülnek és forrásaik egy részét adománygyűjtés útján szerzik meg.

1.2. A koncert
1.2.1. A koncert az Anima Musicae Kamarazenekarnak (vezényel Prof. Sugár Gergely) és Korcsolán Orsolya hegedűművésznek a budapesti Zeneakadémián rögzített előadása.
1.2.2. A koncert műsora:
1.2.2.1. Wolfgang Amadeus Mozart: Figaro házassága Nyitány
1.2.2.2. Ludwig van Beethoven: I. Szimfónia
1.2.2.3. Király Gábor: Négy fantázia kamarazenekarra és hegedűre (ősbemutató)
1.2.3. A koncert szervezője és jogtulajdonosa a GYEA.


1.3. Az adományok
1.3.1. Az Adakozó támogatja a Szervezet céljait
1.3.1.1. Az adományok a GYEA Barion tárcájába érkeznek be.
1.3.1.2. A Szervezet által megadott és az Adakozó által az adakozás során a közlemény rovatba beírt kódszó azonosítja, mely Szervezet illeti az adomány.
1.3.1.3. A Szervezet számára küldött adományok a Szervezet tulajdonát képezik

1.3.2. A Szervezet támogatja a GYEA céljait
1.3.2.1. A Szervezetek anyagilag támogatják a GYEA céljait.
1.3.2.2. A támogatás összege Szervezetenként változó, összege minden szervezet esetén megegyezik az adott Szervezetnek az első húsz (20) adakozója által küldött adományösszege 50%-ával plusz az összes ezt követő Adakozója által küldött összeg 10%-ával
1.3.2.3. A beérkezett adományok azon részén felüli összeget, melyet a Szervezet a GYEA számára támogatásként nyújt, a GYEA átutalja a Szervezet számlájára.
1.3.2.4. A Szervezeteket illető adomány-hányadot a GYEA 2023. június 30-án kezdi átutalni a Szervezetek számára. A Szervezeteket illető adomány-hányad bruttó összeg. A Szervezet ebből a kártyahasználati- és banki tranzakciók költségeivel csökkentett összeget kapja kézhez
1.3.2.5. A GYEA az összeget azon bankszámlára utalja át, amelyet a szervezet a jelen honlapon regisztrál. A hibás adatközlés miatt a bank által visszautasított tranzakciót követően a GYEA e-mailben értesíti erről a tényről a Szervezetet, amely a téves adatot a jelen honlapon helyes adatra tudja cserélni. Ennek megtörténtéről e-mailben tájékoztatja a GYEA-t, amely ezt követően a helyes adatban meghatározott bankszámlaszámra utalja. A bank által visszautasított tranzakcióban szereplő összeget a Szervezet a javított adatokkal 2023. december 31-ig igényelheti a GYEA-tól, ezt követően a GYEA a teljes összeget visszajuttatja az Adakozó(k)nak.

1.3.3. Az adományok adminisztrációja
1.3.3.1. A beérkezett adományok teljes összege a Szervezetet illeti. A felek megállapodása szerint a GYEA számára járó hányad a Szervezet adománya a GYEA közhasznú céljai és működési költségei fedezésének céljaira.
1.3.3.2. A beérkezett adományok teljes összegéről a Szervezet állítja ki az Adakozók számára a befogadó illetve az adómentességre jogosító nyilatkozatot.
1.3.3.3. A GYEA a számára járó hányadról a Szervezet számára kiállítja a befogadó nyilatkozatot.
1.3.3.4. A GYEA az Adakozókat nem tekinti a GYEA adakozóinak, őket a jelen ÁSZF-ben meghatározott automatikus üzeneteken kívül semmilyen formában nem keresi meg.
1.3.3.5.Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

1.4. A koncert megtekintése
1.4.1.1. Az Adakozók számára a GYEA lehetővé teszi a koncert megtekintését.
1.4.1.1.1. A koncertet online stream formájában a GYEA szerveréről hívhatja le az Adakozó.
1.4.1.1.2. Az Adakozó e jogával 2023. június 30-ig élhet.
1.4.1.1.3. Az Adakozó a számára megküldött jelszóval léphet be a megtekintés lehetőségét biztosító online felületre. A jelszó egyszeri megtekintésre jogosít. Az Adakozó a koncert megtekintése megkezdését követő 24 órán belül bármikor megszakíthatja a megtekintést, és újbóli belépése esetén a koncert megtekintését onnan folytathatja, ahol a megtekintést megszakította.

1.5. A koncert jegyei
1.5.1.1.1. Az adakozó a www.musehelps.com oldalon a következő összegek adományozása mellett dönthet:
1.5.1.1.1.1. Thalia Adományjegy Tizenöt (15) EUR
1.5.1.1.1.2. Melpomene Adományjegy Negyvenöt (45) EUR
1.5.1.1.1.3. Euterpe Adományjegy Kilencven (90) EUR
1.5.1.1.1.4. Erato Adományjegy Kettőszáz (200) EUR
1.5.1.1.1.5. Kleio Adományjegy Ötszáz (500) EUR
1.5.1.1.1.6. Calliope Adományjegy Ötezer (5000) EUR
1.5.1.1.2. Az adakozó az egyes összeghez kapcsolódóan rendre a következő ajándékokhoz jut hozzá:
1.5.1.1.2.1. Thalia Adományjegy : Egy (1) darab, a Négy fantázia című mű megtekintését biztosító jelszó
1.5.1.1.2.2. Melpomene Adományjegy: Egy (1) darab, a Négy fantázia című mű megtekintését biztosító jelszó plusz az esemény letölthető plakátjának pdf. file-ja
1.5.1.1.2.3. Euterpe Adományjegy: Egy (1) darab, a Mozart: Figaro házassága Nyitány, a Beethoven: 1. Szimfónia és a Király: Négy fantázia című mű megtekintését biztosító jelszó + az esemény letölthető plakátjának pdf. file-ja.
1.5.1.1.2.4. Erato Adományjegy: Kettő (2) darab, a Mozart: Figaro házassága Nyitány, a Beethoven: 1. Szimfónia és a Király: Négy fantázia című mű megtekintését biztosító jelszó plusz az esemény letölthető plakátjának pdf. file-ja, plusz a Szervezet által felajánlott ajándék.
1.5.1.1.2.5. Kleio Adományjegy: Öt (5) darab, a Mozart: Figaro házassága Nyitány, a Beethoven: 1. Szimfónia és a Király: Négy fantázia című mű megtekintését biztosító jelszó plusz az esemény letölthető plakátja, plusz a Szervezet által felajánlott két (2) ajándék.
1.5.1.1.2.6. Calliope Adományjegy: Tíz (10) darab, a Mozart: Figaro házassága Nyitány, a Beethoven: 1. Szimfónia és a Király: Négy fantázia című mű megtekintését biztosító jelszó plusz az esemény letölthető plakátja, plusz a Szervezet által felajánlott három (3) ajándék plusz az Adakozó nevének feltüntetése a közvetítés elején.

1.6. Ajándékok
1.6.1. A GYEA és a Szervezetek az Adakozók számára ajándékokat nyújtanak.
1.6.1.1. A GYEA a koncert közvetítésére jogosító jelszót biztosítja, valamint a koncerthez tartozó plakát képét pdf. fájl formátumban.
1.6.1.2. A GYEA biztosítja, hogy az 5000 EUR adományt nyújtó Adakozó neve, mint a Szervezet támogatója a koncert felvétele elején megjelenjék.
1.6.1.3. A Szervezet biztosítja a további ajándékokat. Ezek az ajándékok – egyebek közt – lehetnek a Szervezetet népszerűsítő, logózott termékek, kereskedelmi forgalomban beszerzett vagy a Szervezet tagjai, támogatói, önkéntesei által készített ajándéktárgyak. Ezen ajándékok minden esetben fizikai formában létező tárgyak kell legyenek.
1.6.1.3.1. A Szervezet vállalja, hogy ezen ajándékokat 2023. július 31-ig eljuttatja az arra jogosult Adakozóhoz.
1.6.1.3.2. Az ajándék nem lehet olyan tárgy, amelynek forgalmazását a Szervezet és/vagy az Adakozó és/vagy a GYEA hazájában jogszabály tiltja.
1.6.1.3.3. Az ajándék nem lehet olyan tárgy, amely bármely társadalmi csoport, rassz vagy személy elleni negatív jelentést hordoz.

1.7. Az adakozás folyamata
1.7.1. A Szervezet az adatai megadásával regisztrál a www.gyeakoncert.com oldalon. Itt – egyebek között – megad egy kódszót, amelynek használatával az általa meghívott Adakozó kifejezetten az adott Szervezet számára tudja címezni az adományát.
1.7.2. A Szervezet kiválasztja, hogy melyik jegy fajtákat kívánja Adakozói számára felajánlani.
1.7.3. A Szervezet meghatározza, hogy a jegyekkel kapcsolatosan milyen ajándékokat fog küldeni az Adakozóinak (kivéve az Thalia, Melpomene és Euterpe kategóriát, melyekhez nem tartozik a Szervezet által küldendő ajándék)
1.7.4. A Szervezet a rendelkezésére álló módszerekkel meghirdeti a www.musehelps.com oldalon keresztül való adakozás lehetőségét.
1.7.5. Az Adakozó a www.musehelps.com oldalra belépve, a Szervezet által megadott kódszó beírásával megtekinti a szervezet által kínált jegyeket és a hozzájuk kapcsolódó ajándékok felsorolását. Amennyiben az Adakozó nem egy konkrét szervezet hívására keresi fel a honlapot, kiválaszthatja azt a Szervezetet amelyik számára adakozni kíván.
1.7.6. Az Adakozó kiválasztja az őt érdeklő jegy fajtáját, megadja, hogy hány darabot szeretne kapni.
1.7.7. A honlap az Adakozót a Barion kártyaelfogadó oldalára irányítja, ahol az általa választott jegyen feltüntetett összegű adományt adhatja.
1.7.8. Amennyiben az Adakozó több jegy fajtát is választott, az egyes jegy fajtákhoz tartozó adományok összegeit külön-külön kell a Szervezet kódszavával indított eljárásban indítani.
1.7.9. Amennyiben az Adakozó olyan jegy fajtát választ, amelyhez a Szervezet ajándékot ajánlott fel, az Adakozó megadhatja címadatait. Amennyiben ezt nem teszi, a Szervezet úgy tekinti, hogy az adakozó nem kívánja megkapni az ajándékokat.
1.7.10. A sikeres kártya-tranzakciót követően a honlap egy automatikus e-mailt küld az Adakozónak, benne a koncert megtekintését biztosító jelszóval, jelszavakkal, és a Szervezet által felajánlott ajándékok felsorolásával.
1.7.11. Amennyiben az Adakozó olyan jegy fajtát választott, amelyhez a Szervezet ajándékot ajánlott fel, a sikeres kártya-tranzakciót követően a honlap e-mailt küld a szervezetnek az Adakozó címadataival, hogy a Szervezet el tudja számára juttatni az ajándékokat.

II. Adatkezelési szabályok

2.1. Az adatkezelő adatai
Név: Gyermekétkeztetési Alapítvány
Székhely: 1203 Budapest, Mária u. 3.
Nyilvántartási szám: 01-01-0004307
Adószám: 18049842-2-43
Telefonszám: +361 283 2510
A GYEA-nál a GDPR 37. cikk (1) bek. értelmében adatvédelmi tisztviselő nincs kijelölve, adatvédelmi kérdésekben a GYEA vezető tisztségviselője az illetékes:
Név: Fekete József Csaba kuratóriumi elnök
Telefonszám: +36 70 455 1955
E-mail cím: kapcsolat@gyeakoncert.com; kapcsolat@musehelps.com

2.2. A kezelt adatkategóriák köre
2.2.1. A GYEA az Adakozók következő személyes adatait kezeli:
2.2.1.1.1. Neve
2.2.1.1.2. Kapcsolattartási adatai (telefonszám, e-mail cím, lakcím)
>2.2.1.1.3. Banki adatait (bank és bankszámla adatok)
>2.2.1.1.4. A GYEA és az Adakozó között létrejött tranzakciók adatait.
2.2.2. Az együttműködő partnerek (Szervezetek) adatait
2.2.2.1. Azon adatokat, melyeket a Szervezetek a www.gyeakoncert.com és www.musehelps.com oldalon megadnak.

2.3. Az adatok megszerzésének módja:
2.3.1. A 2.2.1. pont szerinti személyes adatokat a GYEA az Adakozó www.musehelps.com honlapon történő regisztrációja során szerzi meg.
Az Adakozó a regisztráció során köteles megadni a 2.2.1. pont szerinti adatokat. Ezen adatok hiányában a GYEA-nak nem áll módjában a támogatást elfogadni, illetve a koncert megtekintését biztosítani.
Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok
• 2016/679 EU rendelet (Általános adatvédelmi rendelet GDPR)
• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
• 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
• 350/2011 (XII. 30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről
• 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és osztalékadóról
• 2000. évi C. törvény a számvitelről

2.4. Az adatkezelés jogalapja és céljai
2.4.1. Az adatkezelés elsődleges jogalapja az érintettek hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont].
2.4.2. Az adatkezelés célja az adomány befogadása és az, hogy az Adakozó megtekinthesse a koncertet, továbbá az ezen jogviszonyokból eredő jogok és kötelezettségek érvényesítése, illetőleg a jogviszonnyal kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) és c) pont, 9. cikk (2) bek. h) pont].
2.4.3. Az adatkezelés célja továbbá a GYEA vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont].
2.4.4. Az Adakozók hozzájárulásán alapuló adatkezelés célja a GYEA jogos érdekeinek érvényesítése, nevezetesen: támogatási kampányok sikeres lebonyolítása, adományozói kör fenntartása [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont].
2.4.5. Döntés meghozatala érdekében pusztán automatizált adatkezelést, illetőleg profilalkotás céljából egyedi intézkedéseket a GYEA nem alkalmaz.
2.4.6. A fentiektől eltérő célú adatkezelés esetén a GYEA előzetesen tájékoztatja az érintett személyt, és szükség esetén beszerzi az adatkezeléshez történő hozzájárulását.

2.5. Az adatok őrzésének időtartama
2.5.1. A GYEA a kezelt személyes adatokat azonnal törli, ha azokra a 4. pontban részletezett célok érdekében a továbbiakban már nincs szüksége. A támogatás teljesítését követően azonban a GYEA továbbra is tárolja azokat a személyes adatokat, amelyek megőrzésére jogszabályi rendelkezés alapján köteles. Ez rendszerint a törvényben előírt nyilvántartási- és megőrzési kötelezettségből, illetve elévülési időkből fakad. A személyes adatok megőrzési ideje ennek alapján akár 10 év is lehet. A GYEA továbbá személyes adatokat mindaddig megőriz, amíg vele szemben bármilyen igény érvényesíthető.

2.6. Az adatok őrzésének helye, biztonsági intézkedések
2.6.1. A GYEA az elektronikus formában létező adatokat a székhelyén található szerveren és számítógépeken, a papír alapú adatokat a székhelyen található irattárban őrzi.
A GYEA a személyes adatok kezeléséhez használt informatikai rendszereket úgy választja meg, hogy azok az arra feljogosítottak számára hozzáférhetők legyenek, hitelességük biztosított legyen, a kezelt személyes adatok változatlansága igazolható legyen, továbbá a rendszerek a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek legyenek, illetőleg az informatikai rendszer fejlesztője igazolja a rendszer GDPR-nak való megfelelést.
A papír alapú adatok őrzése kulccsal zárható szekrényekben/helyiségekben történik.

2.7. Az adatokat megismerők köre, adatfeldolgozás, adattovábbítás
2.7.1. Az érintett természetes személy személyes adataihoz a GYEA-nál csak azok a személyek férnek hozzá, akik munkakörüknél fogva felelősek a GYEA szerződéses és törvényes kötelezettségei teljesítésének elősegítéséért, valamint titoktartási kötelezettséget vállaltak és a GDPR rendelkezéseiről megfelelő tájékoztatást kaptak.

2.7.2. Emellett a GYEA – szerződéses és törvényi kötelezettségeinek teljesítéséhez – igénybe vesz harmadik személy szolgáltatókat is, akiket úgyszintén titoktartási kötelezettség terhel, kötelesek továbbá a GDPR rendelkezéseinek maradéktalan betartására. A GYEA által igénybe vett szolgáltatók:

2.7.2.1. Google Analytics
2.7.2.2. Barion Pixel
2.7.2.3. Facebook pixel
2.7.2.4. XXX Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság, amely az Adakozók és a Szervezetek mindazon adatait megismerheti, amelyek szükségesek auditori feladatai ellátásához

2.7.3. A fentieken túlmenően a kezelt személyes adatokat a GYEA további címzetteknek is továbbíthatja, amennyiben ez szerződéses vagy jogszabályban foglalt kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges. Ezek lehetnek pl.:
2.7.3.1. hatóságok
2.7.3.2. bíróságok
2.7.3.3. ügyészség
2.7.4. Személyes adatokat az Európai Gazdasági Térség területén kívülre a GYEA nem továbbít.

2.8. Az adatkezeléssel érintett személyt megillető jogosultságok
2.8.1. Hozzáféréshez, illetve tájékoztatáshoz való jog (GDPR 15. cikk)
2.8.1.1. Az érintett személynek a jelen tájékoztatóban foglaltakon túlmenően joga van tájékoztatást kérni arról, hogy a GYEA milyen adatait kezeli.
2.8.2. Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)
2.8.2.1. Az érintett kérheti, hogy a GYEA késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.
2.8.3. Törléshez, elfeledtetéshez való jog (GDPR 17. cikk)
2.8.3.1. Az érintett kérheti személyes adatainak törlését, ha személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, ami miatt kezelték, hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén hozzájárulását visszavonta, vagy a személyes adatait a GYEA jogellenesen kezeli.
2.8.4. Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)
2.8.4.1. Az érintett kérheti az adatkezelés korlátozását pontatlan adat esetén a helyesbítésig, illetőleg jogellenes adatkezelés esetén, ha nem kívánja az adat törlését, vagy megszűnt az adatkezelés célja, de a GYEA-nak szüksége van az adatra valamilyen igényérvényesítés céljából, illetve az előterjesztett tiltakozás elbírálásáig.
2.8.5. Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
2.8.5.1. Az érintett jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, továbbá hogy ezeket harmadik személy adatkezelő részére továbbítsa.
2.8.6. Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)
2.8.6.1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a GYEA a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

2.9. Jogorvoslati lehetőségek
2.9.1. Az érintett természetes személy panaszával a GYEA mindenkori ügyvezetőjéhez, illetőleg az adatvédelmi felügyeleti szervhez (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat.

III. Egyéb rendelkezések

3. Felhasználói jogosultságok
3.1.1. A partner Szervezet jogosult aktuális egyenlegét a https://www.gyeakoncert.com/myaccount.html oldalon bármely pillanatban nyomon követni.
4. Határidők
4.1.1. 2023. április 10.
4.1.1.1. Ez időpontot követően a Szervezetek és a GYEA között az együttműködési megállapodás nem köthető meg.
4.1.1.2. Ezen időpont előtt a koncert felvétele nem tekinthető/hallgatható meg.
4.1.2. 2023. június 30.
4.1.2.1. Ezen időpont után a Szervező megszünteti weboldalán a koncert online megtekintésének lehetőségét, az eddig kiadott, de fel nem használt megtekintési jogosultságok érvényüket vesztik.
5. Kapcsolati jelleg
5.1. A Megállapodás és a Felek közötti szóbeli vagy írásbeli kifejezett vagy hallgatólagos rendelkezések nem alkotnak személyegyesülést, jogi személyiséget, munkaviszonyt, közös vállalatot vagy bármilyen más típusú társulást a felek között, kizárólag a független Felek közötti kapcsolat jön létre.

6. Vitás ügyek rendezése
6.1. Felek megállapodnak abban, hogy a tárgyszerződésből eredő, közöttük fennálló jogvita esetén a GYEA székhelye szerint illetékes bíróság lesz az illetékes. Ha a megállapodásból jogi kereset merül fel, a nem pernyertes fél köteles megtéríteni minden ésszerű ügyvédi díjat és bírósági költséget a pernyertes félnek. Ha a megállapodásból vita alakul ki, a felek megállapodnak abban, hogy peren kívüli vitarendezést kezdeményeznek.

7. Adatfelhasználás kizárása
7.1. A Megállapodás lejártát követően a GYEA semmilyen formában nem keresi fel a Szervezet által az adakozásba bevont Adakozókat adománygyűjtési céllal.

8. Versenyhelyzet kizárása
8.1. A Megállapodás megszűnésétől számított egy éven belül a Szervezet nem indít hasonló kampányt és nem vesz részt ilyen kampányban.

9. Lemondási esetek
9.1. Ha a felek nem ragaszkodnak az itt foglalt feltételek, egyezmények és feltételek szigorú teljesítéséhez, vagy nem gyakorolják a Szerződésben foglalt vagy kifejezett jogaikat, az nem tekinthető a felek jogairól vagy jogorvoslati lehetőségeiről való lemondásának.

10. Vis major
10.1. A felek nem minősülnek jogsértőnek, nem kötelesek szolgáltatást teljesíteni, ha a kötelezettségszegés, a felelősség vagy a szolgáltatás teljesítésének elmulasztása részben vagy egészben a következőkre vezethető vissza: munkavállalói sztrájk, szabályozás vagy szabályozás változása, háború, járvány, szélsőséges időjárás, elkerülhetetlen balesetek vagy bármely más olyan ok, amely a GYEA vagy a Szervezet hatáskörén kívül esik.

11. Kommunikáció
11.1. Az értesítést kézbesítettnek kell tekinteni, ha azt írásban az együttműködési megállapodásban megadott címre küldik. A felek az e-mailben küldött értesítéseket a megadott címre írásban küldött értesítésként fogadják el. A kézbesítés dátuma az SMTP-szerver átvételi időbélyegével e-mail esetén meghatározott elküldési dátum.

12. Elállási jog
12.1. A GYEA a szerződést indoklással felmondhatja, ha a felmondásról szóló értesítést a felmondás előtt 3 nappal kézbesítik a Szervezetnek.


IV. Sütik

A www.gyeakoncert.com és a www.musehelps.com (a továbbiakban: honlap) egyes részei az honlap használója azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat (a továbbiakban: sütik) használnak. A honlap látogatásával és annak egyes funkciói használatával az érintett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett sütik az érintett számítógépén tárolódjanak és ahhoz adatkezelő hozzáférhessen.
A honlap használója a böngészőprogram segítségével beállíthatja és meggátolhatja a sütikkel kapcsolatos tevékenységet. Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben, a sütik használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni a honlap minden szolgáltatását.
Az adatkezelő technikai közreműködőként biztosíthatja, hogy a honlapok látogatása során a szolgáltatóval együttműködő harmadik személyek, különösen a Google Inc. sütik segítségével tárolják, ha a honlap használója korábban már látogatást tett az adatkezelő honlapján és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg a honlap használójának.
A sütit a honlap használója is képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a sütik alkalmazását tiltsa. Ezen túlmenően a Google biztosítja, hogy a felhasználó a Google által megjelenített hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon (http://www.google.hu/policies/technologies/ads/) letilthatja a Google által elhelyezett sütiket. A sütik alkalmazásának tiltásával, törlésével a honlapok használata kényelmetlenebbé válhat a honlap használója számára.

Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?
A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok, amelyek a honlapon keresztül a honlap használatával kerülnek a felhasználó számítógépére úgy, hogy azokat a felhasználó internetes böngészője menti le és tárolja el.
A sütik általános feladatai:
• információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
• megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
• megkönnyítik a honlap használatát;
• minőségi felhasználói élményt biztosítanak.
A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, Edge, Explorer, Opera, Safari, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már a felhasználótó függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve a felhasználó a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.
A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.
Sütik kikapcsolása az egyes böngészők esetében:
• Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
• Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=Sütik+kezelése
• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
• Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US
• Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/10607/microsoft-edge-view-delete- browser-history
• Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html