Language:
Magyar English Polski
Unmute all

Witamy na stronie naszego
KONCERTU CHARYTATYWNEGO!

Dla podmiotów cywilnych

O co chodzi

Jako organizacja pozarządowa, zarejestrowana w Polsce, możecie ubiegać się o dochód z koncertu charytatywnego organizowanego przez Fundację Dożywiania Dzieci.

Transmisja online koncertu rozpocznie się 10 kwiecień 2023 roku. Nie treba przyjeżdżać do Budapesztu, koncert będzie można obejrzeć w domu, w ramach transmisji online.

100%

Darowizny dokonane przez ofiarodawcę należą do Ciebie.

Kto chce posłuchać koncertu?

Bardzo wiele osób. Na przykład 41% osób w wieku powyżej 55 lat w szczególności lubi muzykę klasyczną (i muzykę w stylu klasycznym). W przypadku grupy wiekowej 35-55 lat ten wskaźnik wynosi 30%.

Nagranie koncertu objęte jest tajemnicą do 10 kwiecień. Nie trafi do sieci, więc będzie to prawdziwa internetowa premiera. Pomimo tysięcy darmowych nagrań z koncertów, nie będzie innego sposobu na posłuchanie tego utworu, tylko tutaj i tylko od tego momentu.

Dlaczego możemy aplikować?

Fundacja Dożywiania Dzieci obchodzi w tym roku swoje 30-lecie. W tym czasie otrzymaliśmy mnóstwo próśb o wsparcie tam, gdzie nie mogliśmy pomóc, gdyż nie zajmujemy się danym tematem czy kryzysem. Ochrona środowiska, zdrowie, sport, ochrona zwierząt i niezliczona ilość innych tematów, w których chcielibyśmy, ale nie mogliśmy pomóc. W ten piękny jubileusz postaramy się za Państwa pośrednictwem pomóc w tematach, w których bezpośrednio nie jesteśmy w stanie wziąć udziału.

Czyimi darczyńcami są

Są Waszymi. Przekażemy Wam dane związane z otrzymanymi darowiznami, a ponieważ są to osoby wspierające Waszą organizację, Fundacja Żywienia Dzieci nigdy nie skontaktuje się z nimi z prośbą o darowiznę.

Sprzedaż biletu czy darowizna?

Specyfiką koncertów charytatywnych jest to, że darczyńcy mogą uczestniczyć w koncercie w zamian za swoją darowiznę. Wiemy, że łatwo jest zdobyć darowiznę na szczytny cel. Ale łatwiej jest, gdy odwzajemnimy to wsparcie odrobiną życzliwości. Cóż, ten koncert to takie odwzajemnienie uczuć.

Ile kosztuje jeden bilet?

Ponieważ koncert będzie dostępny w kilku krajach, podstawową cenę biletów ustalono na 15 euro.

Darczyńcy mogą kupić bilety na stronie www.MuseHelps.com. Państwo decydują o tym, jakie rodzaje biletów i w jakiej cenie mają być im oferowane.

Skąd wiemy…

...czy ktoś przekazał Wam darowiznę? W umowie podaje się tzw. „Kod wsparcia”. Każdy darczyńca musi wprowadzić ten kod jako powiadomienie przy płatności. (Nie można przekazać darowizny bez kodu) Na bieżąco można monitorować liczbę i kwotę otrzymanych darowizn w punkcie menu "Moje konto".

O KONCERCIE

Fundacja
Dożywiania Dzieci

W tym roku obchodzimy 30-lecie istnienia naszej fundacji. Tym koncertem oddajemy hołd naszym sympatykom i organizacjom, które tak jak Państwo, beneficjentom tego koncertu, robią tak wiele dla kraju i społeczności. W naszych reklamach poprosimy darczyńców o wsparcie celów ich ulubionej organizacji poprzez zakup biletu - darowizny!

Koncert

Koncert został zarejestrowany w Wielkiej Sali Akademii Muzycznej. W programie znalazły się utwory Mozarta, Beethovena i Király’ego. W tej audycji ofiarodawca za darowiznę o wysokości 15 euro może obejrzeć i wysłuchać premiery Király’ego: Cztery Fantazje na orkiestrę i skrzypce (50 minut). Za większą darowiznę można również obejrzeć nagranie Mozarta i Beethovena. Nagrania tego koncertu nie znajdziecie nigdzie indziej w internecie, opublikujemy je dopiero od 10 kwiecień.

Orkiestra: Orkiestra Kameralna Anima Musicae

Anima Musicae = dusza muzyki. Jesteśmy wdzięczni tej orkiestrze, która raczy swoich słuchaczy setkami koncertów rocznie, że podjęła się i wykonała te arcydzieła.

Website

Gra solowa: Orsolya Korcsolán

Artystka należy do najwybitniejszych indywidualności wiolinistycznych naszych czasów. Dyplomy i doktorat uzyskała w Akademii Muzycznej oraz w Juilliard Academy w Nowym Jorku. Obecnie mieszka w Wiedniu, m.in. występuje z Orkiestrą Kameralną Anny Rothschild na międzynarodowych koncertach, które cieszą się dużym powodzeniem.

Website

Dyryguje profesor Gergely Sugar

Jest świetnym waltornistą, członkiem kilku austriackich orkiestr i jednocześnie rozchwytywanym dyrygentem. Ponadto jest profesorem na Uniwersytecie Muzyki i Sztuk Scenicznych w Grazu.

Website

Autorzy: Mozart, Beethoven, Király

Wszyscy wszystko wiedzą o Mozarcie i Beethovenie. Nie jest tak to w przypadku Király-a, a on mówi, że to dobrze, bo jeśli jego muzyka nie porywa publiczności, to nie ma znaczenia, kim jest, jeśli porywa, to jego muzyka powie wszystko, co warto o nim wiedzieć.

Zakup biletu

Darczyńca swoją darowizną wspomaga pracę Twojej organizacji, wpisując kod Twojej organizacji informujesz nas, komu zamierza przekazać darowiznę. Kod definiujesz w Umowie sponsorskiej.

Hasło potrzebne do obejrzenia koncertu zostanie przesłane darczyńcy e-mailem.Koncert będzie można oglądać od 10 kwiecień 2023 na stronie www.MuseHelps.com.

UMOWA WSPARCIA...
The registration period has finished.

...która powstała pomiędzy następującymi organizacjami cywilnymi:

Organizator
Nazwisko: Gyermekétkeztetési Alapítvány
Założono: 1993
Siedziba: 1203 Budapest, Mária u. 3.
Kraj: Magyarország
Reprezentuje: Fekete Csaba, kuratóriumi elnök
Numer rejestracji: 01-01-0004307
NIP: HU18049842
Adres mailowy: kapcsolat@gyeaconcert.com

1. W dniu 10 kwiecień 2023 roku o godzinie 8:00 (UTC+2) Organizator publikuje nagranie Uwertury do Wesela Figara Mozarta, I Symfonii Beethovena oraz czterech utworów Gábora Király’ego Fantazje na stronie https://www.MuseHelps.com dla tych, którzy kupią bilety na koncert. Koncert jest premierą. Online. Jego nagranie nie jest dostępne nigdzie indziej w Internecie. Organizator powierza Beneficjentowi promocję koncertu i zachęcanie do zakupu biletów zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

2. 2. Beneficjentem może być wyłącznie zarejestrowana w Polsce non-profit organizacja cywilna.

3. Beneficjentowi przysługują wpłacone darowizny od sponsorów podających jego kod wsparcia.

4. Beneficjent nie rozpocznie reklamy koncertu przed 10 kwiecień 2023 r. Oglądanie koncertu jest możliwe dopiero po tym terminie. Nagranie koncertu dostępne będzie na tej platformie do 30 czerwca 2023 roku. Po tej dacie Organizator nie będzie przyjmował wpłat na ten cel.

5. Organizator dokonuje przelewu kwoty należnej Beneficjentowi na rachunek bankowy Beneficjenta w drugim tygodniu lipca 2023 r.

6. Beneficjent samodzielnie wybiera sposób kontaktu ze swoimi sympatykami i potencjalnymi darczyńcami w mediach społecznościowych (strona internetowa, Facebook, Instagram, TikTok, newsletter, reklama itp.) Organizator nie wprowadza w tym zakresie żadnych ograniczeń. Wyjątkiem jest to, że Beneficjent nie może wyrażać krzywdzących, obraźliwych i/lub dyskredytujących jakąkolwiek grupę społeczną opinii w związku z niniejszą zbiórką pieniędzy, w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób.

7. W przyszłości Organizator nie będzie się kontaktował w żadnej akcji lub zbiórce z darczyńcami, których poznał za pośrednictwem Beneficjenta. Płatności kartami bankowymi online są dokonywane za pośrednictwem systemu Barion. Dane karty bankowej nie dotrą do Organizatora. Świadczący usługę Barion Payment Zrt. jest instytucją nadzorowaną przez Węgierski Bank Narodowy, numer licencji: H-EN-I-1064/2013.

8. Beneficjent zobowiązuje się do przekazania kwoty równej 50% kwoty pierwszych 20 darowizn otrzymanych przez Beneficjenta na podstawie niniejszej umowy, a 10% kwoty wszystkich kolejnych darowizn, na pokrycie celów i kosztów pożytku publicznego Organizatora . Strony ustalają, że Organizator przekaże Beneficjentowi kwotę pomniejszoną o tę kwotę.
Organizator przekazuje transakcje finansowe między Stronami (Darczyńcami, Organizatorem, Beneficjentem) firmie audytorskiej Zoo, której zadaniem jest sprawdzenie, czy wszystkie Strony działały zgodnie w kwestii finansowej niniejszej umowy. Audytor sporządza raport ze swoich ustaleń i audytor podaje go do wiadomości publicznej. Sprawozdanie biegłego rewidenta jest akceptowane przez obie strony, jako prawnie ważny dowód.

10. Rozstrzyganie sporów
W przypadku sporu prawnego pomiędzy Umawiającymi się Stronami, zastrzega się właściwość sądu właściwego dla siedziby Organizatora. Strony nie wystąpią do sądu, dopóki nie podejmą próby rozwiązania sporu w drodze bezpośredniej dyskusji między Stronami na drodze polubownej.

11. Zatwierdzenie
Beneficjent zapoznał się z niniejszą umową i podpisuje ją w celu akceptacji poprzez naciśnięcie przycisku „Akceptuję umowę”.


MOJE CONTO
Proszę zalogować
Zapomniane hasło? Możemy przypomnić!
KONTAKT
Organizator

Fundacja Dożywiania Dziec - Gyermekétkeztetési Alapítvány (GYEA)
Siedziba: H-1203 Budapest, Mária u. 3.
Numer rejestracyjny: Fővárosi Törvényszék 01-01-0004307
NIP: HU18049842
Telefon: +36 1 2832510
Adres mailowy: kapcsolat@gyeakoncert.com
Strona internetowa: https://www.gyea.hu

Proszę napisać wiadomość

We use cookies to provide necessary website functionality and improve your experience. When clicking on "ACCEPT ALL COOKIES", you agree that we and our partners may store and/or access information on your device, such as unique IDs in cookies to process personal data. Details

ACCEPT ALL COOKIES REJECT ALL COOKIES